INSTITUT ZA KRMNO BILJE - KRUSEVAC | MAPA SAJTA |

O NAMA


Naučno istraživačka organizacija

Oblast istraživanja
- genetika,  fiziologija i oplemenjivanje višegodišnjih leguminoza i trava;
- tehnologije proizvodnje, konzervisanja i iskorišćavanja stočne hrane sa oranica i travnjaka;
- kolekcionisanje, proučavanje i  čuvanje genofonda krmnih biljaka;
- unapređenje proizvodnje semena krmnih biljaka.

Proizvodnja
- proizvodnja, dorada i promet semena višegodišnjih leguminoza i trava;
- proizvodnja selekcionisanih matica, meda  i pogača za prihranu pčela;
- promet ostalog repromaterijala za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

Usluge
- transfer znanja iz oblasti proizvodnje, konzervisanja i iskorišćavanja stočne hrane;
- kontrola plodnosti zemljišta i đubriva;
- kontrola kvaliteta kabaste i koncentrovane stočne hrane.


INSTITUT ZA KRMNO BILJE ©2009 | Powered by WEBERteam