Mirjana Petrović

Mirjana Petrović

istraživač saradnik

 

  • Datum rodenja: 11.10.1982.
  • Mesto rodenja: Brus
  • Strani jezici: Govori engleski jezik
  • Stručno zvanje: Istraživač saradnik
  • Email: mirjana.petrovic@ikbks.com
Obrazovanje
  • Doktorske studije upisala na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 2007. godine, na smeru Poljoprivredna botanika.
  • Diplomski rad: „Invazivna biljna vrsta Reinoutria japonica (fam. Poligonaceae) na teritoriji Beograda – stanje, problemi, perspektive”, Biološki fakultet u Beogradu, grupa Ekologija i zaštita životne sredine, 2007. god.
Oblast istraživanja

U radu prevashodno orijentisana na fitocenologiju i iskorišćavanje travnjaka.

Radno iskustvo

Zapošljena na Institutu za krmno bilje u Kruševcu od 2008. godine.

Ucešce na projektima

Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologije proizvodnje krmnog bolja u funkciji održivog razvoja stočarstva 31057 (2011-2014) Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Unapređenje genetičkog potencijala krmnih biljaka i tehnologija proizvodnje i iskorišćavanja stočne hrane u funkciji razvoja stočarstva 20048 (2008 – 2011) MNTR.

Bibliografija

Anđelković S., Savić G., Anđelković B., Cvetković M. (2008): Ispitivanje potencijalne toksičnosti vode reke rasine korišćenjem Allium testa, I Simpozijum Zaštita prirode u Srbiji, Zbornik izvoda, Novi Sad
Đokić D., Đević M., Stanisavljević R., Terzić D., Cvetković M. (2008): Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade. Poljoprivredna tehnika. Godina XXXIII. Broj 3. Poljoprivredni fakultet – Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd – Zemun, 1 – 9.
Dinić B., Djordjević N., Sokolović D., Lazarević D., Cvetković M. (2008): Tall oat grass (Arrhenetherum elatius) silage quality dependence on stage of growth and wilting. 13th International Conference “Forage Conservation, 3.–5. September 2008, Nitra – Slovak Respublik, 126-127.

Na vrh