Linkovi

Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

EUCARPIA – evropska asocijacija za istraživanja u oplemenjivanju biljaka

EUREKA – međuvladina organizacija za tržišni i industrijski razvoj

HORIZON 2020 – program EU za istraživanje i inovacije
Back to Top