Pčelarstvo

Reprodukcioni Centar za pčelarstvo, Kruševac – Mitrovo Polje

centarFormiran je 1989.god. sa ciljem unapređenja postojećeg autohtonog pčelinjeg fonda. Pored rada na selekciji, Centar se bavi proizvodnjom matica, meda i ostalih proizvoda od pčela kao i proizvodnjom čvrste hrane za prihranu pčela.

Centar proizvodi:

  • selekcionisane i oplođene matice
  • med
  • polenov prah
  • pogače za stimulativno prihranjivanje

Matice

matcia1Slekcija je vršena na prinos meda, sakupljanje polena, prezimljavanje, temperament pčela i higijensko ponašanje.

Matice su proizvedene Dulitlovom metodom sa dvostrukim presađivanjem.

matcia2

Prilikom oplodnje korišćeni su četvorodelni Rosšusivi oplodnjaci sa 2 LR-rama. U toku testiranja proverena je nosivost i kompaknost legal. Sve matice su obojene bojom za datu godinu.

Pogače

pogace i med

Za zimsku prehranu i prolećno stimulativno prihranjivanje koristite naše pogače:

Apikandi E – energetska pogača za zimsku prehranu pčela.
Tokom prizvodnje isklučivo se koristi konzumni šeć, invertovanje se vrši enzimski (invertaza), a promer rupa na situ mlina kojim se melje šećer iznosi 1mm.
Pakovano u kesama od 1kg sa rokom upotrebe od 3 godine.

Apikandi L – pogača sa lekom sa dodatkom nozecida za preventivnu zaštitu od nozeme ili fumagilina radi lečenja nozemoze.
Pakovano u kesama od 1kg sa rokom upotrebe od 1 godine.

Apikandi O – oplemenjena pogača sa dodatkom vitaminsko mineralnog kompleksa za prolećno stimulisanje matica na polaganje veće količine jaja.
Pakovano u kesama od 1kg sa rokom upotrebe od 1 godine.

Polen

polen1 polen2

Sakupljen skupljačima za polen i sušen na struji toplog vazduha na temperaturi do 42°C.

Med

med

Bagremov, livadski i cvetni u pakovanju od 0,5 i 1 kg

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g