• slajd-101

  • slajd-100

140 godina u službi unapređenja poljoprivrede

86 godina u službi nauke

59 godina na unapređenju krmnog bilja

Institut je specijalizovana naučno-istraživačka organizacija za proučavanje unapređenja proizvodnje voluminozne (kabaste) stočne hrane na oranicama i travnjacima. Ova ustanova vodi poreklo od Uglednog dobra i vrta formiranog 4. februara 1884. godine odlukom Podružine kruševačke Srpskog poljoprivrednog društva na Drugom glavnom zboru a “na osnovu tvrdog uverenja da se neposrednim primernim radovima na oglednim dobrima, najjače i najbrže može dejstvovati na unapredjenje poljoprivrede narodne”.

U toku svoje istorije, menjani su nazivi i delimično nadležnosti (Okružna ili Oblasna poljoprivredna stanica), a od 21. oktobra 1932. godine postaje naučna ustanova spajanjem Agrobotaničkog odseka Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice u Topčideru (koji je bio na Poljoprivrednom dobru «Dobričevo» u Ćupriji) i Poljoprivredne stanice u Kruševcu i dobija naziv:

  • Ogledna stanica za proizvodnju i oplemenjivanje bilja Moravske banovine.
  • Od 1940. godine je Zavod za poljoprivredna ispitivanja,
  • Od 1. jula 1959. godine je Ogledna stanica za ratarstvo (specijalizovana za rad na krmnom bilju),
  • Od 25. marta 1961. godine je počeo rad Zavod, Centar ili Institut za krmno bilje.

Stanica, Zavod, Centar ili Institut za krmno bilje su za građanstvo poznati i kao Rasadnik jer se u ovoj ustanovi u dalekoj prošlosti moglo doći do novih sorti svog poljoprivrednog bilja, do novih rasa domaćih životinja, pozajmiti do tada nepoznata mehanizacija ili učestvovati u nekom od brojnih seminara.

Novo naselje «Rasadnik» u Kruševcu, od sadašnjih bazena do Slobodišta, je dobilo to ime jer je podignuto na institutskom imanju.
Ali, Institut je bio i ostao rasadnik kadrova iz oblasti krmnog bilja, jer je ovde i najveća koncentracija specijalista, ne samo u Srbiji, već i u prethodnoj Jugoslaviji.

Od početka rada kao naučne ustanove, u ovoj kući je do sada radilo 86 saradnika sa fakultetskom spremom, od toga 12 magistara i 20 doktora.

Sada je u Institutu angažovano 8 doktora nauka i 5 magistara različitih užih specijalnosti.
Do sada je ovom naučnom ustanovom rukovodilo 15 direktora, počev od Inž. Dragutina (Karla) Šarfa (u periodu 1932-1944), rođenog 1886. godine u Beču.

Za dugogodišnji uspešan i plodotvoran rad Institut je 1986.godine dobio Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima.

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g