Dr Zoran Lugić

naučni savetnik

direktor

Dr Jasmina Radović

viši naučni saradnik

pomoćnik direktora za nauku

Dr Dejan Sokolović

naučni savetnik

Dr Goran Jevtić

naučni saradnik

Dr Jasmina Milenković

viši naučni saradnik

Dr Snežana Anđelković

viši naučni saradnik

Dr Snežana Babić

naučni saradnik

Dr Jordan Marković

viši naučni saradnik

Dr Mirjana Petrović

naučni saradnik

Dr Vladimir Zornić

naučni saradnik

Dr Jasmina Zdravković

naučni savetnik

Dr Milan Zdravković

naučni savetnik

Đorđe Lazarević

istraživač saradnik

Mladen Prijović

istraživač pripravnik

Filip Bekčić

istraživač pripravnik

Marija Stepić

istraživač saradnik

Nedeljko Racić

istraživač saradnik

Na vrh