Dr Zoran Lugić

naučni savetnik

direktor
Orcid ID: 0000-0002-8477-0680

Dr Jasmina Radović

naučni savetnik

pomoćnik direktora za nauku
Orcid ID: 0000-0003-3282-738X

Dr Dejan Sokolović

naučni savetnik

Orcid ID: 0000-0003-0340-672X

Dr Goran Jevtić

naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0003-4148-6919

Dr Jasmina Milenković

viši naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0002-8711-4128

Dr Snežana Anđelković

viši naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0003-0436-3530

Dr Snežana Babić

viši naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0002-1356-2577

Dr Jordan Marković

viši naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0001-6607-7041

Dr Mirjana Petrović

naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0002-3828-6265

Dr Vladimir Zornić

naučni saradnik

Orcid ID: 0000-0001-8665-9479

Dr Jasmina Zdravković

naučni savetnik

Orcid ID: 0000-0002-0212-8927

Dr Milan Zdravković

naučni savetnik

Orcid ID: 0000-0002-9925-4857

Đorđe Lazarević

istraživač saradnik

Orcid ID: 0000-0003-4221-7497

Mladen Prijović

istraživač saradnik

Orcid ID: 0000-0002-5059-4121

Filip Bekčić

istraživač pripravnik

Orcid ID: 0000-0002-9252-2927

Marija Stepić

istraživač pripravnik

Orcid ID: 0000-0002-4944-2278

Nedeljko Racić

istraživač pripravnik

Orcid ID: 0000-0002-7921-6917

Back to Top