Naučno-istraživačka delatnost

U borbi za proizvodnju dovoljnih količina hrane za ljude i životinje nauka ima ključnu ulogu. Upornim radom naučnih radnika kreirane su sorte i hibridi koji po prinosu i kvalitetu značajno nadmašuju genotipove od pre 50 i 100 godina. Na drugoj strani, napredak u tehnologiji gajenja i iskorišćavanja hrane kao rezultat naučnog rada iz ove oblasti doprineo je ostvarenju rezultata koji su, ne tako davno bili nezamislivi.

Institut za krmno bilje iz Kruševca se od 1884. godine bavi unapređenjem poljoprivredno proizvodnje, dok se od 1959. godine bavi naučnim radom u oblasti oplemenjivanja, proizvodnje i iskorišćavanja stočne hrane i daje značajan doprinos razvoju ratarske i posebno stočarske proizvodnje.

Do sada je stvoreno oko 40 sorti 13 najvažnijih vrsta krmnog bilja. One se odlikuju visokim potencijalom za osnovna agronomska svojstva (prinos biomase, kvalitet, otpornost na bolesti i štetočine, perzistenciju, …) koje svoje mesto nalaze u svim agroekološkim uslovima i na svim tipovima zemljišta.

Razvijene su tehnologije zasnivanja, nege i iskorišćavanja svih vrsta krmnih biljaka i omogućeni prinosi suve materije i preko 20tha-1 i zelene mase do 150tha-1. Gajenjem domaćih sorti u čistom usevu ili kombinacijom različitih vrsta dobija se visoko kvalitetna kabasta stočna hrana bogata, kako proteinima, tako i ugljenim hidratima.

Na bazi rezultata velikog broja istraživanja preporučene su tehnologije proizvodnje semena krmnog bilja koje farmerima omogućavaju veću finansijsku dobit u kombinovanoj proizvodnji za krmu i seme i stvaraju mogućnosti veće proizvodnje semena za domaće tržište i izvoz.

Preporučene su i u praksi široko prihvaćene tehnologije konzervisanja koje smanjuju gubitke u pripremi stočne hrane i čine je dostupnom tokom cele godine.

Rezultati proučavanja medonosne pčele omogućili su uspešnu proizvodnju selekcionisanih matica ovog korisnog insekta koje se odlikuju dobrim sakupljačkim i oprašivačkim svojstvima višegodišnjih leguminoza. Razvijene su tehnologije proizvodnje čvrste hrane za medonosnu pčelu.

Back to Top