Mladen Prijović

istraživač pripravnik
  • Datum rodenja: 25.05.1989.
  • Mesto rodenja:
  • Strani jezici: engleski
  • Zvanje: Istraživač pripravnik
  • Email: mladen.prijovic@ikbks.com
Obrazovanje
  • Master rad: „Uticaj etarskog ulja rtanjske metvice (Nepeta rtanjensis Diklić i Milojević) na klijanje semena odabranih vrsta korova“, Biološki fakultet – Beograd, 2015. god.
  • Doktorske studije upisao upisao na Biološkom fakultetu u Beogradu 2018. godine, na smeru „fiziologija i molekularna biologija biljaka“
Oblast istraživanja

Uticaj abiotskih stresova na klijanje i rast krmnih vrsta

Radno iskustvo

Zaposlen u Institutu za krmno bilje od 2018. godine

Učešce na projektima

Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologije proizvodnje krmnog bolja u funkciji održivog razvoja stočarstva 31057 (2011-2019) Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Bibliografija

Anđelković S., Babić S., Vasić T., Milenković J., Marković J., Prijović M., Lazarević, Đ. (2019). Examination of soils under grasslands in the territory of Kosjeric municipality. Zemljište i biljka, Vol 68(1), 71-78. Print ISSN 0514-6658. online ISSN: 2560-4279. DOI :10.5937/ZemBilj1901071A

Tanja Vasić, Snežana Andjelković, Jordan Marković, Sanja Živković, Đorđe Lazarević, Mladen Prijović (2019): Mycopopulation of different faba bean genotypes in Serbia. Proceedings of the 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production October 9-11, Beograd, 704-711.

Petrović M., Dajić-Stevanović Z., Lugić Z., Zornić V., Prijović M. (2019), Morfometrijske osobine prirodnih populacija mađarske dateline. Zbornik abstrakata XIV simpozijum o krmnom bilju Srbije, 18-19. april, Beograd, 25-26.

Sokolović D., Babić S., Radović J., Lugić Z., Zornić V., Prijović M. (2019). Analiza genetičke dobiti ostvarene različitim metodama oplemenjivanja engleskog ljulja. Zbornik abstrakata XIV simpozijum o krmnom bilju Srbije, 18-19. april, Beograd, 23-24.

Prijović M., Janjić V., Nikolić B., Stavretović N., Jovanović, V. (2015). Seed germination of five weed species under different temperatures and light conditions. Acta Herbologica, Vol 24(2), 99-108.

Na vrh