Marija Stepić

istraživač pripravnik
Obrazovanje
  • Doktorske studije upisala na Poljoprivrednom fakultetu fakultetu u Zemunu, Univerzitet u Beogradu, studijski program  Poljoprivredne nauke, modul Ratarstvo i povrtarstvo, 2020. godina.
  • Master rad – ‘’Efekatuljakonopljenahronični stress izazvanvodonikperoksidomkodlarvivrste Drosophila melanogaster’’, Prirodno-matematičkifakultet, Niš, Univerzitet u Nišu, studijski program Biologija, 2019. godina.
Oblast istraživanja

Oplemenjivanje i genetika krmnih leguminoza

Radno iskustvo

Zaposlena na Institutu za krmno bilje u Kruševcu od 2020. godine.

Učešce na projektima
Bibliografija
Na vrh