Nedeljko Racić

istraživač pripravnik
Obrazovanje
  • Doktorske studije upisao na Agronomskom fakultetu u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, studijski program  Agronomija, 2020. godina.
  • Master rad – ‘’Efikasnostfungicida u suzbijanjusivetruležijagode(Botrytis fuckeliana)’’, Agronomskifakultet, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, studijski program Agronomija,modulZaštitabilja 2018. godina.
  • Diplomski rad – ‘’ProizvodnjaparadajzanaPoljoprivrednomgazdinstvuRacić’’, Agronomskifakultet, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, studijski program Opštaagronomija, 2016. godina.
Oblast istraživanja

Agrotehnika krmnih leguminoza

Radno iskustvo

Zaposlen na Institutu za krmno bilje u Kruševcu od 2020. godine.

Učešce na projektima
Bibliografija
Na vrh