Naučnici Instituta na konferenciji u Češkoj Republici

Naučnici Instituta učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji „Aktuelni rezultati u gajenju, oplemenjivanju i zaštiti bilja i preradi poljopivrednih proizvoda” u Brnu, Češka Republika u organizaciji Instituta za krmno bilje i Instituta za poljoprivredna istraživanja iz Troubskog, Odbora za zaštitu bilja i Komisije za krmno bilje, kao i Agrarne komore Češke Republike.

Konferencija je održana u Hotelu Avanti u Brnu od 20. do 21. Novembra 2014. godine.

Istraživači Instituta za krmno bilje imali su uvodno izlaganje na temu “Krmno bilje i travnjaci u Srbiji: dostignuća, ograničenja i perspektive“ u okviru Uvodne sekcije konferencije. Konferenciji je prisustvovalo više od 150 učesnika iz Češke Republike, Bugarske, Slovačke i Srbije. U toku dvodnevnog rada održano je 22 usmenih izlaganja i prezentovano je 85 postera grupisanih u 4 sekcije.