Realizovani brojni projekti za unapređenje stočarstva i zaštitu zemljišta u lokalnim samoupravama širom Srbije

Naučni radnici Instituta za krmno bilje Kruševac su tokom 2015. godine uspešno realizovali nekoliko projekata koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za poljoprivredno zemljište.

Ovim projektima je obuhvaćeno preko 100 farmera iz 13  lokalnih samouprava (Kruševac, Čačak, Lučani, Ivanjica, Požega, Arilje, Užice, Bajina Bašta, Kosjerić, Gornji Milanovac, Mionica, Valjevo i Osečina).

Krajem 2015. godine i početkom 2016. godine u većini lokalnih samouprava su održane edukativne radionice sa ciljem prezentacije dobijenih rezultata većem broju farmera i medijima.

Realizovani su sledeći projekti:

 1. „Ispitivanje mogućnosti efikasnijeg korišćnja i zaštite poljoprivrednog zemljišta pod prirodnim i sejanim travnjacima u brdsko-planinskim rejonima Srbije u funkciji održivog razvoja stočarstva“.
  – Nosilac i realizator projekta: Institut za krmno bilje Kruševac.
 2. „Efikasnije korišćenje i zaštita zemljišta kroz gajenje odgovarajućih krmnih vrsta i smeša i korišćenje naprednih tehnologija u cilju unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji Opštine Bajina Bašta“.
  – Nosilac projekta: Opština Bajina Bašta; Realizator: Institut za krmno bilje Kruševac.
 3. „Primena agrotehničkih mera i zasnivanje leguminoznih krmnih biljaka u cilju zaštite i efikasnijeg korišćenja poljoprivrednog zemljišta u funkciji razvoja stočarstva na teritoriji Opštine Kosjerić“.
  – Nosilac projekta: Opština Kosjerić; Realizator: Institut za krmno bilje Kruševac.
 4. „Ispitivanje mogućnosti primene agrotehničkih mera i leguminoznih krmnih biljaka u cilju zaštite i efikasnijeg korišćenja poljoprivrednog zemljišta u funkciji razvoja stočarstva na teritoriji Grada Kruševca“.
  – Nosilac projekta: Grad Kruševac; Realizator: Institut za krmno bilje Kruševac.

Cilj projekata:

Glavni cilj projekata je zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz efikasnije korišćenje i održivu proizvodnju stočne hrane na oranicama i travnjacima u brdskim i planinskim područjima Srbije koji je u funkciji održivog razvoja stočarstva.

Posebni ciljevi projekta su:

 • ispitivanje limitirajućih faktora u poljoprivrednom zemljištu (kiselost, sadržaj hranljivih elemenata, mikrobiološka aktivnost);
 • ispitivanje i primena tehnoloških rešenja za otklanjanje limitirajućih faktora (primena meliorativnih mera – kalcifikacija, organskih i min. đubriva, …);
 • ispitivanje i demonstracija mogućnosti efikasnog korišćenja i zaštite zemljišta na prirodnim i sejanim travnjacima kroz povećano učešće korisnih a posebno leguminoznih krmnih biljaka;
 • demonstracija uticaja primenjenih mera na ekonomske efekte stočarske proizvodnje;
 • edukacija poljoprivrednih stručnjaka i farmera u ciljanim područjima o načinima efikasnog korišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, ekonomski održivom i ekološki prihvatljivom razvoju stočarstva.

Istraživački tim:

dr Zoran Lugić, dr Bora Dinić, dr Snežana Anđelković, dr Dragan Terzić, dr Dejan Sokolović, dr Jasmina Radović, dr Snežana Babić, dr Jordan Marković, Mirjana Petrović, dipl. ing., Vladimir Zornić, dipl. ing., Milomir Blagojević, dipl. Ing.

Korisnici rezultata: Republika Srbija, lokalne samouprave, poljoprivredna udruženja i farmeri.