Istrazivaci Instituta realizovali Projekat „Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije“

Posetite stranu Projekta

U okviru ovog projekta:

  • Posećeno je i detaljno analizirano 20 farmi
  • Razgovarano i savetovano više od 50 farmera na terenu
  • Pređeno više od 5000 kilometara
  • Prikupljeno više od 100 uzoraka zemljišta i biljnog materijala
  • U laboratorijama Instituta odrađeno više od 760 različitih analiza
  • Dodeljeno više od 1,5 tone fosfornog mineralnog đubriva, 4,5 tone kreča i 650 kilograma sertifikovanog semenskog materijala u ukupnoj vrednosti od 400.000 dinara
  • Održano je više radionica i predavanja na kojima su učestvovali poljoprivredni proizvođači, savetodavaci PSSS iz cele Srbije, profesori srednjih poljoprivrednih škola i stručnjaci iz oblasti poljoprivrede zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Privrednoj komori i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
  • Utvrđeni su brojni konkretni problemi i nedostaci u biljnoj proizvodnji i upotrebi krmnog bilja i predložena najbolja rešenja za njihovo prevazilaženje i unapređenje
  • Preporučene su poboljšane i nove tehnologije biljne proizvodnje na oranicama i travnjacima i definisane mere kako do njihovog usvajanja doći

Posetite stranu Projekta