Ispitivanje mogućnosti efikasnijeg korišćnja i zaštite poljoprivrednog zemljišta pod prirodnim i sejanim travnjacima u brdsko-planinskim rejonima Srbije u funkciji održivog razvoja stočarstva

Rulovodilac projekta: Dr Zoran Lugić, naučni savetnik

Trajanje: 2014. god.

Finansira: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zemljište

U projekat je uključeno 33 farmera iz 11 Opština iz četiri Upravna Okruga (Rasinski, Raški, Zlatiborski, Moravički).