Unapređenje proizvodnje mesa i mleka na teritoriji Opštine Bajina Bašata

Rulovodilac projekta: Dr Zoran Lugić, naučni savetnik

Trajanje: 2014. god.

Finansira: Fond za poljoprivredu Opštine B. Bašta