Unapređenje poljoprivredne proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Kosjerić

Rulovodilac projekta: Dr Zoran Lugić, naučni savetnik

Trajanje: 2013. i 2014. god.

Finansira: Fond za poljoprivredu Opštine Kosjerić