EVA

U okviru Eureka projekat E!6732 WINEREST obavljeno je pokazno kompostiranje mobilnim komposterom EVA oktobra meseca 2013. godine u krugu Instituta za krmno bilje u Globoderu, Kruševac. Ova akcija je rezultat saradnje sa Češkom kompanijom AGROEKO koja je jedan od partnera na projektu. Mobilni fermentor EVA je boravio u Institutu mesec dana i obavljeno je ukupno 15 kompostiranja različitih otpadnih biljnih i životinjskih matrerijala koji predstavljaju nus-proizvode u industriji i otpade iz kominalne delatnosti. Dobijeni komposti su izloženi Ispred zgrade Instituta u Globoderu. Svi zainteresovani subjektu za rad, mogućnosti i rezultate mobilnog kompostera EVA se mogu obratiti menadžmentu Instituta za krmno bilje iz Kruševca.

Mobilni komposter EVA i kompost dobijen od komine grožđa uz dodatak pilećeg stajnjaka i slame