Knjiga radova sa 30-og skupa EUCARPIA

Knjiga “Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf” u izdanju Springera i Instituta za krmno bilje iz Kruševca u kojoj su objavljeni radovi sa 30-og međunarodnog skupa EUCARPIA sekcije za krmno bilje i ukrasne trave je u završnoj fazi izrade i dostupna je on line na sajtu Springera.

Štampanje i distribucija se očekuje do kraja 2014. godine. Svim prvim autorima štampanih radova knjiga će biti poslata na poštanske adrese besplatno.