Parkovske smeše po narudžbini

Parkovske smeše po narudžbini

Na osnovu morfoloških i bioloških svojstava različitih parkovskih formi većeg broja trava i leguminoza naučni radnici Instituta mogu kreirati dekorativne smeše po zahtevu kupaca. Pored navedenih parkovskih smeša mogu se kreirati smeše za sportske terene, gradske parkove kao i smeše za zaštitu od erozije.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g