Parkovske smeše po narudžbini

Parkovske smeše po narudžbini

Na osnovu morfoloških i bioloških svojstava različitih parkovskih formi većeg broja trava i leguminoza naučni radnici Instituta mogu kreirati dekorativne smeše po zahtevu kupaca. Pored navedenih parkovskih smeša mogu se kreirati smeše za sportske terene, gradske parkove kao i smeše za zaštitu od erozije.

Related Projects

Back to Top