Univerzalna parkovska smeša »Univerzal«

Univerzalna parkovska smeša »Univerzal«

U sastav ove smeše ulaze posebno kreirani genotipovi engleskog ljulja, crvenog vijuka i prave livadarke koji u odgovarajućoj kombinaciji daju ukrasne travne površine izuzetnog izgleda, sadržaja i dobre trajnosti. Ovom smešom se mogu uspešno zatraviti, ozeleniti i ukrasiti dvorišta, bašte, okućnice, kao i veće zelene površine.

kutija-3

Related Projects

Back to Top