Međunarodni Tempus projekat: Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans

Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans

AGRIVOC, Grant Agr. No. 2012-3327, www.agrivoc.org

Rukovodilac projekta u Institutu: Dr Jasmina Radović, viši naučni saradnik

Finansira: Evropska Unija

Kratak opis projekta:

AGRIVOC projekat se fokusira na poboljšanje strukovnih studija u oblasti poljoprivrede (zaštita bilja, stočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ratarstvo) i prehrambene tehnologije. Projekt ima za cilj da unapredi znanja i praktičnu sposobnost studenata za rad u poljoprivrednoj i prehrambenoj delatnosti kao i srodnim područjima kroz poboljšanje nastavnog plana i programa kao i metoda učenja i razvoj strukovnih programa obuke. U proteklom desetogišnjem periodu reforme visokog obrazovanja u sklopu Bolonjskog procesa, strukovne studije u zemljama zapadnog Balkana su stavljane u drugi plan i nisu primile toliko pozornosti kao akademske studije. U tom smislu, strukovni studijski programi nisu valjano reformisani te njih i dalje karakterišu pretežno teorijski sadržaji bez dovoljno praktične obuke u realnom radnom okruženju. S obzirom na prirodu strukovnih studija i činjenice da su ti programi namenjeni obrazovanju studenata direktno za potrebe tržište rada, zanemarivanje ovih studija u reformskom procesu i nedostatak praktične obuke u stvarnom radnom okruženju rezultiralo je niskom stopom zapošljivosti studenata, padom zainteresovanosti za ovaj tip studija kao i nedostatkom odgovarajućih profila na tržištu rada.

Tempus-logo