Zatravljivanje voćnjaka i vinograda

Zatravljivanje voćnjaka i vinograda je agrotehnička mera koja podrazumeva usejavanje travnih i travno-detelnskih smeša u među prostor između redova voća, odnosno špalira vinove loze. Poslednjih desetak godina sve više se preporučuje kao odlična mera u borbi protiv korova u zasadu voća ili vinove loze bez upotrebe herbicida, olakšanog rada posle padavina, poboljšanja mikroklime, vodnog režima i usvajanja vode voćnjaka ili vinograda, smanjenja erozije vodom i vetrom, povećanja organske materije i azota u zemljištu, ali i samog estetskog izgleda zasada.

Institut za krmno bilje, na osnovu dugogodišnjeg naučnog i praktičnog iskustva, uspešno formira smeše za zatravljivanje zasada drvenastih voćnih vrsta (jabuke, kruške, šljive, višnje, trešnje, breskve, oraha i dr), žbunastog i sitnog voća (lešnika, maline, kupine, aronije, borovnice i dr) i za zatravljivanje vinograda, uglavnom špalirnog tipa. Smeše se komponuju za svaku parcelu posebno, uzimajući u obzir zemljišne i metereološke uslove, zahteve voća i vinove loze, načina đubrenja i održavanja osnovnog zasada.

O dosadašnjim rezultatima Instituta za krmno bilje govorio je dr Dejan Sokolović za Agro TV.