Efikasno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ravničarskim i brdsko-planinskim područjima Srbije u funkciji održive stočarske proizvodnje

Dosadašnji rezultati dobijeni realizacijom velikog broja Istraživačko-razvojnih projekata koje su finansirali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i veći broj lokalnih samouprava a realizovao Institut za krmno bilje Кruševac, ukazuju na nepoštovanje plodoreda i nepovoljnu strukturu setve ratarske proizvodnje sa aspekta adekvatne proizvodnje krmnog bilja-stočne hrane kao osnovnog uslova za profitabilnu stočarsku proizvodnju. Na stočarskim farmama dominira proizvodnja žitarica i kukuruza, dok je zastupljenost leguminoza nedovoljna.

Paralelno sa tim, rezultati analiza kvaliteta stočne hrane ukazuju da se na farmama obezbeđuju dovoljne količine ugljenohidratnih hraniva, dok je sadržaj proteina u deficitu i on veoma često predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji mesa i mleka. Iz tih razloga je veoma važno dobro planiranje ratarske proizvodnje na farmi, poštovanje plodoreda i adekvatna struktura ratarskih kultura na stočarskoj farmi, sa posebnim osvrtom na povećano učešće leguminoznih krmnih biljaka u strukturi setve.

Ovakvim pristupom se efikasnije koristi zemljište, čuva životna sredina, proizvodi stočna hrana izbalansiranog kvaliteta i povećavaju ekonomski efekti stočarske proizvodnje na farmi.

Isečak iz emisije „Plodno i rodno“ emitovanoj na B92:

Kompletnu emisiju možete pogledati na linku ispod:

https://b92.tv/video/dobra-zemlja.php?yyyy=2021&mm=02&dd=28&nav_id=1819292