Genetički resursi krmnih vrsta

Očuvanje genetičkih resursa predstavlja osnovu održive poljoprivrede i preduslov nezavisnog položaja jedne države kada je hrana u pitanju. Na kolekcionisanju, proučavanju i upotrebi genetičkih resursa krmnih vrsta istraživači Instituta za krmno bilje rade već preko pola veka. Кao rezultat njihovih napora formirane su brojne sorte trava i leguminoza koje su našle put do krajnjeg korisnika – farmera.

O značaju genetičkih resursa krmnih vrsta i radu istraživača Instituta za krmno bilje na njihovom očuvanju i evaluaciji, govorila je dr Mirjana Petrović u  prilogu koji je emitovan u emisiji „Кlas“ na regionalnoj TV stanici – RTК.