Objavljen šesti poziv talentovanim mladim istraživačima studentima doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je objavilo POZIV za talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 300 mladih istraživača, od kog broja će se do 15 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Detaljnije informacije možete naći na linku: https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

Ukoliko imate završene Poljoprivredni fakultet (smer ratarstvo ili opšti smer) ili Biloški fakultet (opšti smer), zadovoljavate uslove konkursa i želite da se bavite naukom iz delokruga naučnog rada Instituta za krmno bilje Kruševac javite nam se na mail info@ikbks.com ili na brojeve telefona sa sajta.