Bela detelina

Trifolium repens L.

Bela detelina K-33

Kruševačka 33

Sintetička sorta bele deteline nastala višestrukim odabiranjem na osnovu fenotipa iz autohtonih populacija i introdukovanih sorti. Namenjena je za kombinovano iskorišćavanje putem ispaše ili za kosidbu u detelinsko-travnim smešama. Odlikuje se srednje krupnim listom (2-3,5cm) sa izraženom lisnom flekom. Biljke su dobro olistale, visoke 30-45cm, brzo se bokore i imaju intenzivan razvoj u rano proleće. Poseduje dobru kompetitivnu sposobnost i pogodna je za gajenje u travno-leguminoznim smešama. Otporna je na niske temperature i brzo regeneriše nakon kosidbe. Dobro podnosi gaženje i ispašu. Ostvaruje visoku produkciju suve mase (9-11tha-¹) sa preko 240 gkg-¹ sirovih proteina.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g