Lucerka

Medicago sativa L.

Lucerka K-22

Kruševačka 22

Sintetička sorta lucerke nastala policros metodom od 19 inbrid linija odabranih iz domaćih populacija i introdukovanog materijala. Karakteriše se uspravnim, dobro olistalim i umereno razgranatim stabljikama. List je lancetast, tamno zelene boje.Ostvaruje visoke prinose kvalitetne zelene mase i suve materije (oko 20tha-1). Seno je bogato proteinima (oko 20 %) odlične svarljivosti. Dobro podnosi sušu i niske temperature. Odlično je prilagođena našim agroekološkim uslovima što utiče na ostvarivanje stabilnih prinosa u toku višegodišnjeg perioda iskorišćavanja. Zbog svojih osobina je široko rasprostranjena sorta lucerke u Srbiji.

Lucerka K-23

Kruševačka 23

Kruševačka 23 je visokoprinosna sorta lucerke, nastala višestrukim ukrštanjem 18 klonova odabranih iz domaćih i stranih sorata. Karakteriše je srednje visoka, vrlo razgranata stabljika, dobro obrasla lišćem. List je lancetast do ovalan, zelene boje i čini 45-55% ukupne nadzemne mase. Cvet je svetloljubičast do ljubičast. U 4 do 5 otkosa godišnje daje oko 20 tha-1 sena odlične hranljive vrednosti (sadržaj sirovih proteina preko 20%). Brzo regeneriše posle otkosa i otporna je na poleganje. Dobre poljske otpornosti na važnije bolesti i štetočine.

Lucerka K-28

Kruševačka 28

K-28 je visokoprinosna sorta lucerke nastala fenotipskom rekurentnom selekcijom iz materijala različitog geografskog porekla. Sorta se se odlikuje uspravnom, dobro olistalom stabljikom. Ostvaruje visoke prosečne prinose suve materije, preko 20 tha-1 u uslovima suvog ratarenja i do 25 tha-1 u uslovima navodnjavanja, uz prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji oko 21% i sirove celuloze oko 32%. Dobro se bokori i brzo regeneriše nakon kosidbe. Poseduje povećanu tolerantnost prema slabo-kiselim zemljištima, pa može uspevati i na granično kiselim zemljištima za gajenje lucerke.

Lucerka K-42

Kruševačka 42

Nova sorta lucerke priznata 2006. godine. Nastala je fenotipskom rekurentnom selekcijom iz domaćih populacija i introdukovanog selekcionog materijala. Kruševačka 42 je srednjestasna sorta. Odlikuje se uspravnim, visokim stabljikama prosečne visine oko 80cm. Brzo regeneriše posle otkosa. U ogledima sortne komisije na pet lokaliteta je ostvarila značajno bolje prosečne prinose zelene mase (za 2276kg) i suve materije (za 784kg) u odnosu na standardnu sortu, uz prosečan sadržaj sirovih proteina od 22.38%.

Tolerantna je na važnije bolesti i štetočine u poljskim uslovima. Dobro podnosi niske temperature i sušu. Visoka plastičnost joj omogućava toleranciju na promenljive uslove spoljašnje sredine, što doprinosi ostvarivanju visokih i stabilnih prinosa u toku dugogodišnjeg perioda iskorišćavanja.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g