Mačji rep

Phleum pratense L.

Mačji rep – Phleum pratense L.

cv. Kruševački 41 (K-41)

Nova unapređena sorta, nastala višestrukim oplemenjivanjem genotipova poreklom iz proverene sorte K-15 i domaćih populacija. Biljke su nežne, uspravne, visoke između 105-115cm, sa vegetativnim izdancima dugim do 70 cm.

Listovi žuto-zelene boje obrasli nežnim maljama čine 55% zelene mase. Seme je sitno apsolutne težine 1000 zrna 0,43g. Postiže prosečne prinose suve materije od 8 tha-¹ u tri otkosa sa sadržajem sirovih proteina od 145gkg-¹.

Odlikuje se poboljšanom regeneracijom nakon otkosa. Sorta je dobre otpornosti na mrazeve dok duže periode suše loše podnosi, te stoga zahteva humidniju klimu. Podesna je za kombinovani način iskorišćavanja u travno-leguminoznim smešama za livade i pašnjake u planinskom području do 2000m n.v.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g