Mačji rep

Phleum pratense L.

Mačji rep – Phleum pratense L.

cv. Kruševački 41 (K-41)

Nova unapređena sorta, nastala višestrukim oplemenjivanjem genotipova poreklom iz proverene sorte K-15 i domaćih populacija. Biljke su nežne, uspravne, visoke između 105-115cm, sa vegetativnim izdancima dugim do 70 cm.

Listovi žuto-zelene boje obrasli nežnim maljama čine 55% zelene mase. Seme je sitno apsolutne težine 1000 zrna 0,43g. Postiže prosečne prinose suve materije od 8 tha-¹ u tri otkosa sa sadržajem sirovih proteina od 145gkg-¹.

Odlikuje se poboljšanom regeneracijom nakon otkosa. Sorta je dobre otpornosti na mrazeve dok duže periode suše loše podnosi, te stoga zahteva humidniju klimu. Podesna je za kombinovani način iskorišćavanja u travno-leguminoznim smešama za livade i pašnjake u planinskom području do 2000m n.v.

Related Projects

Back to Top