Francuski ljulj

Arrhenatherum elatius (L.)

Francuski ljulj – Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

cv. Kruševački 12 (K-12)

Proverena sorta francuskog ljulja, ranijeg stasavanja, poreklom od introdukovanih genotipova iz Istočne Evrope. Biljke su poluuspravnog rasta visine oko 120 cm jakog bokora. Izdanci su sivo zelene boje, a listovi po ivicama jedva primetno maljavi.

Sorta je kosidbenog tipa i podnosi sušna, slaba i erodirana zemljišta, pa stoga odlične rezultate pokazuje na travnjacima u brdsko-planinskom području, iako se može sejati u smešama i u niziji. Seme je srednje krupno apsolutne težine 2,54g. U čistom usevu daje i do 13 tha-¹ suve materije sa 145 gkg-¹ sirovih proteina, 271 gkg-¹ sirove celuloze i 52 gkg-¹ sirove masti.

Francuski ljulj – Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

cv. Kruševački 16 (K-16)

Nova sorta francuskog ljulja, priznata i uvrštena na listu sorti novembra 2007. Sorta srednjeg stasavanja, poreklom od odomaćenih populacija iz Centralne Srbije. Biljke su poluuspravnog rasta visine oko 120 cm jakog bokora.Izdanci i listovi su sivo-zelene boje, a biljke sa odnosom stabla i lista 60:40.

U čistom usevu sorta K-16 ostvaruje prosečan prinos oko 13 tha-¹ suve materije i karakteriše je visok i stabilan prinos krme. Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji se kreće od 110 gkg-¹ u I otkosu do 140 gkg-¹ u II otkosu. Sorta je kosidbenog tipa i podnosi sušna, slaba i erodirana zemljišta, pa stoga odlične rezultate pokazuje na travnjacima u brdsko-planinskom području, iako se može sejati i u niziji.

Related Projects

Back to Top