Engleski ljulj

Lolium perenne L.

Engleski ljulj – Lolium perenne L.

cv. Kruševački 11 (K-11)

Prva sorta engleskog ljulja selekcionisana u Srbiji priznata je i uvrštena na listu sorti decembra 2006. To je sintetička sorta sa visokim genetičkim potencijalom za najvažnije agronomske osobine. Formirana je iz šest linija odabranih iz autohtonih populacija divlje flore Srbije.

Sorta je srednjestasna sa povećanom perzistentnošću, odnosno tolerancijom prema sušnim uslovima. Biljke su visoke u prvom otkosu i do 75cm i odlikuju se brzom regeneracijom nakon prvog otkosa. Odlikuju se jakim bokorenjem sa srednje nežnim stabljikama i širokim, sjajnim listova jasno zelene boje. Sorta dostiže prinos suve materije u suvom ratarenju od preko 8 tha-¹.

Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji se kreće oko 160 gkg-¹ ako se kosi u pravo vreme. Pogodna je naročito za košenje, odnosno spravljanje sena i siliranje u smešama sa drugim travama i leguminozama, ali se može koristiti i za ispašu.

Related Projects

Back to Top