Italijanski ljulj

Lolium multiflorum L.

Italijanski ljulj – Lolium multiflorum L.

cv. Kruševački 13 (K-13)

Visoko produktivna sorta nastala oplemenjivanjem i odabiranjem genotipova iz introdukovanih populacija. Generativni izdanci u prvom otkosu dostižu visinu od 1m dok su generativni visoki oko 80cm. Izdanci su obrasli sa dosta širokih, izrazito sjajnih listova jasno zelene boje. Biljke se jako bokore sa srednje nežnim stabljikama sivo zelene boje. Klasovi si srednje dugi sa 6-8 klasića, a srednje krupno seme se lako osipa i ima apsolutnu težinu 1000 zrna 1,99g.

Izrazito je prinosna i u povoljnim uslovima može dati i preko 58tha-¹ zelene mase, odnosno 14,0-15,0tha-¹ sena sa 160 gkg-¹ sirovih proteina. Odlična je sorta za trogodišnje smeše sa crvenom detelinom, a u uslovima navodnjavanja daje izrazito visoku produkciju. Sorta je takođe pogodna za rano prolećno i kasno jesenje iskorišćavanje.

Italijanski ljulj – Lolium multiflorum L.

cv. Kruševački 29-tetra (K-29tetra)

Visokoproduktivna tetraploidna sintetička sorta nastala višestrukim oplemenjivanjem tetraploidnog potomstva domaćih genotipova. Biljke su uspravne i srednje visine (96cm u prvom otkosu), sa izrazito širokim tamno zelenim i sjajnim listovima. Odlikuju se jakim bokorom i brzom regeneracijom nakon otkosa.

Sorta je osetljiva na dugotrajnu sušu i dubok snežni pokrivač, dok je otpornost na rđu (Puccinia sp.) povećana. Seme je srednje krupno apsolutne težine 2,54g. Ova sorta je pogodana za rano prolećno i kasno jesenje iskorišćavanje u čistoj kulturi ili u smeši sa crvenom detelinom u trogodišnjem periodu. Norma setve u čistom usevu je 30-35 kgha-¹.

Preporučuje se za proizvodnju vrlo kvalitetne kabaste stočne hrane u obliku sena ili siliranjem. Prinos suve materije od 14-15 tha-¹ sa 160 gkg-¹ sirovih proteina.

Related Projects

Back to Top