Visoki vijuk

Festuca arundinacea Schreb.

Visoki vijuk – Festuca arundinacea Schreb.

cv. Kruševački 20 (K-20)

Sintetička sorta poboljšanog kvaliteta, dobijena višestrukim oplemenjivanjem 21 odabranog genotipa iz domaćih populacija. Izdanci su polu-uspravni, stabljike snažne, srednje debline, otporne na poleganje. Biljke su visoke oko 110 cm u generativnom prirastu, dok su vegetativni izdanci visoki 75cm.

Listovi su srednje široku jasno zeleni i nazubljeni. Metlica je duga i razgranata, klasići krupni, a seme ima apsolutnu težinu 1000 zrna 2,7g.

Sorta dostiže produkciju zelene mase od preko 30 tha-¹, odnosno oko 13 tha-¹ suve materije sa 140 gkg-¹ sirovih proteina pri početku klasanja. Preporučuje se za proizvonju kvalitetnog sena uz optimalno vreme kosidbe (početak klasanja), kao i za komponovanje smeša za nizijsko i brdskoplaninsko područje.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g