Travme krmne smeše

Namenjene za zemljišta brdsko-planinskih područja srednjeg do lošijeg kvaliteta, slabo kisele do kisele reakcije. U sastav ovih smeša ne ulaze leguminozne vrste pa se đubrenje ovakvog tipa travnjaka preporučuje u ponom obimu i azotnim đubrivima. Sastoje se od najplemenitijih travnih višegodišnjih vrsta koje obezbeđuju dobru pokrovnost i spratnu zastupljenost , kao i dug period eksploatacije biljne zajednice. Pravilnim zasnivanjem, održavanjem i iskorišćavanjem dobijaju se visoki prinosi biomase odličnog kvaliteta sa zadovoljavajućim balansom ugljenih hidrata i proteina. Za ovaj tip smeša se mogu odlučiti poljoprivredni proizvođači koji ne žele visoke troškove zasnivanja livada, ali žele dugotrajne travnjake  uz ostvarivanje visokih prinosa biomase.

Related Projects

Back to Top