Krmne smeše za posebne namene na osnovu porudžbine

Na osnovu posebnih zahteva farmera, naučni radnici Instituta za krmno bilje iz Kruševca na osnovu dugogodišnjeg iskustva u praksi i nauci kreiraju travne smeše i detelinsko-travne smeše koje na najbolji mogući način zadovoljavaju zahteve farmera uvažavajući zadate agroekološke uslove.

Nakon razgovora sa farmerom, obilaska terena i na osnovu rezultata odgovarajućih hemijskih analiza zemljišta i osobenosti i veličina parcela, kreiraju se krmne smeše za različite namene, dužinu iskorišćavanja (od 2 do 6 pa i više godina) i specifične zahteve kupca:

  • Za ispašu različitih vrsta domaćih životinja (goveda, ovce, konji, koze, zečevi itd)
  • Za kombinovno iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše
  • Za optimalno siliranje (jednogodišnje i višegodišnje kombinacije)
  • Za zatravljivanje voćnjaka
  • Za zatravljivanje pčelinjaka ili za ishranu pčela
  • Za rekultivaciju i osvežavanje prirodnih travnjaka

 

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g