Univerzalna detelinsko-travna smeša

Univerzalna detelinsko-travna smeša

Namenjena je za zemljišta brdsko-planinskih područja srednjeg do lošijeg kvaliteta, slabo kisele do kisele reakcije. U sastav ove smeše ulaze najplemenitije travne i leguminozne višegodišnje vrste koje obezbeđuju dobru pokrovnost i spratnu zastupljenost vrsta i dug period eksploatacije biljne zajednice. Pravilnim zasnivanjem, održavanjem i iskorišćavanjem dobijaju se visoki prinosi biomase odličnog kvaliteta sa zadovoljavajućim balansom ugljenih hidrata i proteina.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g