Univerzalna detelinsko-travna smeša

Univerzalna detelinsko-travna smeša

Namenjena je za zemljišta brdsko-planinskih područja srednjeg do lošijeg kvaliteta, slabo kisele do kisele reakcije. U sastav ove smeše ulaze najplemenitije travne i leguminozne višegodišnje vrste koje obezbeđuju dobru pokrovnost i spratnu zastupljenost vrsta i dug period eksploatacije biljne zajednice. Pravilnim zasnivanjem, održavanjem i iskorišćavanjem dobijaju se visoki prinosi biomase odličnog kvaliteta sa zadovoljavajućim balansom ugljenih hidrata i proteina.

Related Projects

Back to Top