Detelinsko-travna smeša za kisela zemljišta

Detelinsko-travna smeša za kisela zemljišta

Na osnovu mnogobrojnih rezultata dobijenih u naučnim eksperimentima na Pešteru, Zlatiboru, Kopaoniku, planinama istočne Srbije i ravničarskim područjima kao i višedecenijskih iskustava kreirana je ova travno leguminozna smeša. Ona je namenjena za kisela zemljišta lošijeg kvaliteta i nepovoljne strukture kakvih je u brdskim i planinskim područjima najviše.

Odgovarajuće travne vrste u kombinaciji sa crvenom detelinom, švedskom detelinom i žutim zvezdanom u relativno nepovoljnim edafskim i klimatskim uslovima uz pravilno upravljanje travnjakom pružaju mogućnost visoke produkcije kabaste stočne hrane zadovoljavajućeg kvaliteta. Dobijena biomasa se može koristiti za proizvodnju sena, senaže i silaže.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g