Detelinsko-travna smeša za kisela zemljišta

Detelinsko-travna smeša za kisela zemljišta

Na osnovu mnogobrojnih rezultata dobijenih u naučnim eksperimentima na Pešteru, Zlatiboru, Kopaoniku, planinama istočne Srbije i ravničarskim područjima kao i višedecenijskih iskustava kreirana je ova travno leguminozna smeša. Ona je namenjena za kisela zemljišta lošijeg kvaliteta i nepovoljne strukture kakvih je u brdskim i planinskim područjima najviše.

Odgovarajuće travne vrste u kombinaciji sa crvenom detelinom, švedskom detelinom i žutim zvezdanom u relativno nepovoljnim edafskim i klimatskim uslovima uz pravilno upravljanje travnjakom pružaju mogućnost visoke produkcije kabaste stočne hrane zadovoljavajućeg kvaliteta. Dobijena biomasa se može koristiti za proizvodnju sena, senaže i silaže.

Related Projects

Back to Top