Realizacija projekta „Unapređenje stočarske i pčelarske proizvodnje na teritoriji Grada Кruševca“

Pored naučno istraživačkog rada, važna aktivnost Instituta za krmno bilje je i primena dobijenih rezultata u poljoprivrednu proizvodnju. Do sada, istraživači Instituta su u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i brojnim lokalnim samoupravama realizovali veliki broj projekta na teritoriji Centralne Srbije koji su imali odličan odziv kod proizvođača.

Zahvaljujući odličnim rezultatima u prethodnom periodu i velikom interesovanju proizvođača na terenu, Grad Кruševac već petu godinu, iz svojih sredstava, finansira ovakvu vrstu projekata koji imaju za cilj da unaprede stočarsku i pčelarsku proizvodnju na teritoriji Grada.

Ove godine u projekat su uključena 43 poljoprivredna i 30 pčelarskih domaćinstva. Cilj projekata je analiza odabranih poljoprivrednih gazdinstava, utvrđivanje parametara plodnosti i mikrobiološke aktivnosti zemljišta odabranih parcela, utvrđivanje kvaliteta stočne hrane (botanička i hemijska analiza) i davanje konkretnih predloga za unapređenje proizvodnje, pre svega u smislu odabira vrsta koje će dati kvalitetnu i jeftinu stočnu hranu da datoj parceli i predlog za uspostavljanje ravnoteže hraniva u zemljištu, u cilju očuvanja plodnosti zemljišta.

Gazdinstvima je iz budžeta projekta, uz prisustvo predstavnika grada Кruševca dodeljen deo repromaterijala za sprovođenje predloženih mera, što olakšava njihovo sprovođenje. Dosadašnja iskustva pokazuju da poljoprivredna praksa najbolje prenosi na samoj njivi, jer će same zasnovane površine služiti kao pokazne, kako za farmere kod kojih je projekat realizovan, tako i za većinu drugih farmera i pčelara datog područja.

Dugoročno posmatrano, značajan aspekt realizacije ovog projekta, pored ekonomskog je ekološki, jer veliki broj ovih mera doprinosi zaštiti zemljišta, vodotokova i čovekove okoline u celini, jer povećano učešće leguminoza i travno-leguminoznih smeša doprinosi smanjenju upotrebe azotnih mineralnih đubriva, smanjenju zakišeljavanja zemljišta i smanjenju zagađenja životne sredine. Pčelarima će proširenje i obogaćivanje pčelinje paše omogućiti da dobiju jača društva i više meda u svojim košnicama.

Iskustvo je pokazalo da ovakav pristup daje jako dobre rezultate u praksi u odnosu na ustaljeni oblik edukacije putem predavanja, stoga je neophodno ovakve aktivnosti sprovoditi u većem broju odnosno uključivanjem većeg broja učesnika (stočari i pčelari) u ovakvu vrstu projekata.